Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 18 april 2017

Nieuwsbrief Theologie en Levensbeschouwing

Windesheim Online lezen
Nieuwsbrief Theologie en Levensbeschouwing - april 2017
De waarde van trans-nationale uitwisselingen
Marchien Timmerman Recent was ik twee weken in Zuid-Afrika, waarvan een week lang te gast in een paar projecten van de Amy Foundation: naschoolse en opleidingsprojecten waarin wordt gewerkt met en voor kinderen en jongeren in de townships.
Lees Marchiens overdenking
 
Inhoud
De waarde van transnationale uitwisselingen
'Het zit in de lucht'
Het Laatste Oordeel - naar ideaal
Creativiteit, verbeelding en poëzie - bouwstenen van theologie
Werk mee aan een initiatief met ambitie!
De achtergronden van ons initiatief met ambitie
'Het zit in de lucht'
Als tweedejaarsstudent Godsdienst-Pastoraal Werk heeft Els Terpstra in haar stage een vernieuwende ervaring. Zij loopt stage bij De Binnenkamer, een project dat de kloosterspiritualiteit vruchtbaar maakt voor de Protestantse Kerk Nederland (daadwerkelijk in de kapel op Hydepark in Driebergen en virtueel in het ‘Klooster in de Cloud’).
Lees het verhaal van Els
 
Het Laatste Oordeel
- naar ideaal
Pieter Jan Bos, vijfdejaarsstudent Godsdienst-Pastoraal Werk, werd getroffen door het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden dat tijdelijk in het Rijksmuseum staat opgesteld.
Lees de tekst
Creativiteit, verbeelding en poëzie - bouwstenen van theologie
Is theologie denkbaar zonder creativiteit en gevoel voor expressie? Femke van Loo, vijfdejaarsstudent Godsdienst-Pastoraal Werk, geeft haar visie.
Lees het verhaal van Femke
  Studenten staan in museum voor schilderij

 Kenniswerkplaats voor Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit

Werk mee aan een initiatief met ambitie!
Het Windesheimlectoraat Theologie en Levensbeschouwing gaat van start met een project waar de ambitie vanaf straalt!
Op 1 maart 2017 is Erik Renkema benoemd tot nieuwe hogeschoolhoofddocent voor het inrichten van een Kenniswerkplaats op het vlak van Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit. Hiervoor is hij op zoek naar jouw ideeën, gedachtes en ervaringen. We willen veelbelovende ideeën verzamelen en graag praktijken ontwikkelen, waarmee we het levensbeschouwelijk onderwijs in de toekomst straks een inspirerende impuls kunnen geven.
Hoe kun je meewerken?
 
De achtergronden van ons initiatief met ambitie
Onze huidige samenleving verandert in religieus en levensbeschouwelijk opzicht in een rap tempo.
Scholen staan daarom voor de uitdaging om vanuit hun eigen identiteit leerlingen voor te bereiden op de multireligieuze samenleving. De vraag is hoe je dat doet zonder kleurloos te zijn en vanuit de overtuiging dat leerlingen hun eigen bijdrage leveren aan burgerschap en vreedzaam samenleven. Een impuls voor dialogische praktijken die leerlingen vormen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling is dan ook hard nodig.
Lees meer over het initiatief
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Meer informatie
Voltijdopleidingen
Deeltijdopleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2017 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking