Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 11 april 2017

Nieuwsbrief Onderwijscoöperatie april 2017

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk de online versieNieuwsbrief Onderwijscoöperatie april 2017
11 april 2017

Een krachtige leerling begint bij een krachtige leraar
Nu de wet Beroep Leraar en Lerarenregister is aangenomen, zijn we een campagne op scholen gestart. Voor een zorgvuldige en succesvolle implementatie is het belangrijk dat leraren hierover met elkaar in gesprek gaan. Daarom nodigen we leraren van harte uit om gebruik te maken van hun zeggenschap en mee te doen aan de meedenksessies over de inrichting en werking van het register. De campagne bestaat uit een poster, een artikelenreeks in PrimaOnderwijs (april, juni en september), een minizine voor het mbo, advertenties in diverse vakbladen en onze website, waar de meest recente informatie te vinden is.
 
Gebruik je zeggenschap
Alle leraren die zich in het vrijwillige register hebben aangemeld, krijgen zitting in de Deelnemersvergadering (die vanaf 1 oktober 2017 in werking treedt). Via de Deelnemersvergadering krijgt elke aangemelde leraar directe zeggenschap over de bekwaamheidseisen, de professionele standaard, de herregistratiecriteria en valideringsregels. De Deelnemersvergadering kiest – via verkiezingen - uit haar midden een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden. Zij worden het aanspreekpunt voor de hele beroepsgroep, voor de inrichting en implementatie van het nieuwe register (dat per 1 augustus 2018 operationeel wordt). Iedereen in de Deelnemersvergadering kan kiezen (actief kiesrecht) en bevoegde leraren kunnen gekozen worden als afgevaardigde (passief kiesrecht). De 24 afgevaardigden kunnen – bijvoorbeeld via een referendum – alle leden van de Deelnemersvergadering raadplegen.
 
Op dit moment wordt uitgewerkt hoe leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register zich kandidaat kunnen stellen als afgevaardigde, hoe de verkiezing in zijn werk gaat en hoe de zeggenschap van de Deelnemersvergadering wordt ingericht. Tijdens het Lerarencongres 2017 zullen de 24 afgevaardigden van de beroepsgroep zich presenteren.
 
Meer weten over het gebruikmaken van je zeggenschap? Kijk dan op: registerleraar.onderwijscooperatie.nl/register/deelnemersvergadering
 
Doe mee aan meedenksessies
Vanaf april 2017 kunnen leraren in po, vo, mbo en (v)so meedoen aan meedenksessies over (her)registratiecriteria en valideringsregels voor het activiteiten- en cursusaanbod. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leraren meepraten, want alleen dan houden leraren de regie over hun eigen bekwaamheidsonderhoud. Denk als leraar ook mee over de gebruiksvriendelijkheid van het register en betrek al je collega’s erbij! Wil je meer weten over hoe je kunt meedenken en je kunt aanmelden? Kijk dan hier.
Praat mee over de professionele standaard voor leraren
Om tot een professionele standaard te komen die door de gehele beroepsgroep wordt gedragen, is het van belang dat zoveel mogelijk leraren met elkaar in gesprek gaan over de kernwaarden van het beroep leraar. Wil jij een bijdrage leveren aan deze professionele dialoog? Organiseer dan op je eigen school een bijeenkomst en ga met collega’s het gesprek aan. De handleiding en de PowerPoint zijn hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken. Via een digitaal formulier kun je de opbrengst van dat gesprek met de Onderwijscoöperatie delen en kan het meegenomen worden bij het opstellen van de eerste landelijke standaard. Kijk hier voor meer informatie.
De Staat van de Leraar 2017
Leraren willen meer tijd voor een continue dialoog met elkaar, met schoolleiders en bestuurders over onderwijsontwikkeling en hun eigen professionalisering. Informeel leren zoals bij elkaar in de klas kijken is net zo belangrijk als het volgen van formele cursussen en moet dus ook in de herregistratiecriteria van het lerarenregister opgenomen worden. Deze aanbevelingen staan in de Staat van de Leraar die op 12 april 2017 aan de bewindslieden van Onderwijs wordt aangeboden. Een groep van vijf leraren heeft samen met de Onderwijscoöperatie een onderzoek uitgevoerd onder 25 lerarenteams uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo. De focus van het onderzoek lag op de professionele ruimte van de leraar en hoe binnen teamverband geleerd wordt. Lees het hele rapport vanaf 12 april op de website.
Van 50 naar 100 ambassadeurs
Passie, trots en enthousiasme. Met die ingrediënten trekken ambassadeurs wekelijks het land in om met collega’s te sparren over de professionele ontwikkeling van leraren en de zeggenschap die zij daar zelf over hebben. Ambassadeurs begeleiden bijeenkomsten met collega’s (meedenksessies), waar ze ophalen wat leraren belangrijk vinden. Kortom: een afwisselende functie. Zie jij jezelf in de rol van ambassadeur? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie en cv naar: sollicitatie@onderwijscooperatie.nl. Of kijk hier voor meer informatie.
#onderstebovenvanmijnleraar
In aanloop naar de verkiezing Leraar van het Jaar 2017 kan iedereen zijn favoriete leraar opgeven. We zien dat kandidaten vooral door leerlingen en ouders worden opgegeven. Daarom hebben we een ludieke challenge bedacht #onderstebovenvanmijnleraar. Denk hierbij aan de ice bucket- of mannequin challenge, maar dan specifiek gericht op kinderen tot 16 jaar. Onder deze noemer kunnen leerlingen – letterlijk ondersteboven – een filmpje opnemen om zo hun favoriete leraar op te geven. Denk aan klimrekken, tijdens gym, in handstand, op z’n kop opgetild, etc. Hoe gekker, hoe beter! Tot maandag 9 mei kunnen favoriete leraren aangemeld worden. De winnaars worden op zaterdag 7 oktober, tijdens het Lerarencongres 2017, bekendgemaakt. Meer informatie op onze website.

Noteer deze data in je agenda
- Als je vóór 18 april 2017 je aanvraag LOF (max. € 75.000,-) of OnderwijsPioniers MBO (max. € 4.000,-) indient, kun je in het komende schooljaar al starten met de uitwerking van je idee.

- LerarenKamer: Startersdag 19 april, inloop 14.30 uur, einde 19.00 uur, Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Uithof Utrecht. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Onderwijscoöperatie en is met zorg samengesteld. De Onderwijscoöperatie is echter niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie in deze nieuwsbrief.

Arthur van Schendelstraat 600 
3511 MJ Utrecht
T 030 230 69 60
info@onderwijscooperatie.nl
www.onderwijscooperatie.nl


stuur door - wijzig gegevens - aanmelden - afmelden  © Onderwijscoöperatie