Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 april 2017

Nieuwsbrief onderbouw vo

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief onderbouw vo  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen de onderbouw van het voortgezet onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Sport en Bewegen thema van biologieconferentie

 

Op 9 en 10 juni a.s. houdt het NIBI voor de vierde keer de biologieconferentie voor docenten vmbo en onderbouw havo/vwo. Het thema van de conferentie is Sport en Bewegen. Na de openingslezing van Thijs Eijsvogels over zitten als het nieuwe roken, is er een groot aantal workshops en lezingen met praktische voorbeelden voor in uw les of om uw biologische of didactische kennis te verdiepen. Een van de lezingen is van niemand minder dan olympiër Maarten van der Weijden. De conferentie wordt gehouden in De Werelt in Lunteren. Meer informatie >>

 

Curriculumontwikkeling in de school

Nederlandse scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van het onderwijs. Dat is een groot goed maar er komt veel bij kijken. Deze korte animatie laat zien welke zaken ertoe doen als u binnen uw school werk maakt van een eigentijds en samenhangend curriculum, zoals landelijke kaders, steun van

partners binnen de educatieve infrastructuur, ontwerpcapaciteiten van het team, enzovoort. Bekijk de animatie >>

 

Vakspecifieke trendanalyse Nederlands 2017

De trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands. De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren. Onder andere: meertaligheid en culturele diversiteit, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken. Download de publicatie >>

 

 

Save the date! G/TL-conferentie

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseren Platform-TL en SLO de conferentie: Kansen bieden, kansen grijpen over gelijke kansen in het onderwijs. De conferentie, bedoeld voor schoolleiders en docenten vmbo-g/tl, wordt gehouden in De Reehorst in Ede. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor workshops over onder andere samenwerken in de keten (overgang po - vo, overgang vmbo-g/tl - vervolgonderwijs), LOB en coaching van leerlingen. In alle workshops staan ervaringen van scholen centraal. Het belooft een inspirerende dag te worden dus noteer deze alvast in uw agenda. Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

 

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie online

De kennisbasis N&T biedt voorbeelduitwerkingen, leerlijnen en lesmateriaal voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie in de onderbouw vo. Voor onderwijs in samenhang, maar ook voor aparte vakken is deze website een inspiratiebron en hulpmiddel. Meer informatie >>

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming

Wat draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van de 'binnenwereld' van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we hen helpen om zelfbewuste, vrije, gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op vrijdag 19 mei a.s. organiseert SLO een inspiratiemiddagbijeenkomst voor leraren in het po

en vo over de praktijken, theorieën en curricula voor persoonsvorming. We gaan in gesprek over bestaande praktijken van persoonsvorming en onderzoeken we hoe we vanuit concepten tot praktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

 

Uw innovatieve product in de onderwijsetalage?

U wilt uw onderwijsproduct met innovatieve kwaliteiten tonen aan een groot publiek? Plaats het in de onderwijsetalage!

Het onderwijs heeft in de afgelopen jaren met vele ontwikkelingen te maken gehad, niet in de laatste plaats op ICT-gebied. Talrijke nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld waarbij innovatieve technologie in dienst wordt gesteld van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair ontwikkeld zijn. Met dit doel is de website Innovatie in de Onderwijs Etalage gelanceerd waarop u uw innovatieve onderwijsproduct kunt tonen. Meer informatie >>

 

Het curriculum is van ons allemaal

Geef ons vertrouwen, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering: dat was de boodschap tijdens de drukbezochte werkconferentie op 5 april j.l. over de vraag wat scholen nodig hebben om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van SLO, AVS, VO-raad, PO-Raad en Onderwijscoöperatie. Lees meer >>

 

Passende perspectieven vmbo. Leerroutes taal en rekenen

Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen in principe referentieniveau 2F te beheersen. Een deel van de leerlingen heeft moeite om dit beoogde fundamentele niveau te behalen. Deze publicaties bevatten leerroutes voor die bedoeld zijn om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor vmbo-leerlingen. De leerroutes zijn ook op A3-formaat te downloaden.

Meer informatie en downloads >>

 

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector onderbouw vo.

 

 

Nummer 59
april 2017
INHOUDSOPGAVE:
Sport en Bewegen thema van biologieconferentie
Curriculumontwikkeling in de school
Vakspecifieke trendanalyse Nederlands 2017
Save the date! G/TL-conferentie
Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie online
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Uw innovatieve product in de onderwijsetalage?
Het curriculum is van ons allemaal
Passende perspectieven vmbo. Leerroutes taal en rekenen
Twitter en LinkedIn
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend