OECD: Skills Strategy Diagnostic report NetherlandsStudentLab Presents

Op maandagochtend 15 mei presenteren de studenten van StudentLab in Utrecht hun plannen om de overstap van het mbo naar het hbo te verbeteren tijdens StudentLab Presents! U bent van harte uitgenodigd hier bij te zijn.
Lees meerBijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma'sStaat van het middelbaar beroepsonderwijs 2015/2016

De Inspectie van het Onderwijs heeft haar jaarlijkse onderwijsverslag uitgebracht. Een meerderheid van de mbo-instellingen stuurt door effectieve kwaliteitszorg op de kwaliteit van het onderwijs. Dit moet nog doorwerken op opleidingsniveau. Daarnaast vragen de examinering, gelijke kansen voor leerlingen en het private onderwijs aandacht.

Lees meerNieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mboCampagne tegen huwelijksdwang en achterlating

Op maandag 8 mei start de landelijke jaarlijkse campagne tegen huwelijksdwang en achterlating (in opdracht van het ministerie van SZW). Alertheid door docenten, mentoren, schoolmaatschappelijk werk of de ondersteuningsstaf kan een wereld van verschil voor een jongere maken.

Lees meer