Brieven aan de Tweede Kamer

Aanbieding advies over arbeidsmarktperspectief niveau 2 (rapport en kerncijfers) (20/3/2017)
- Nader rapport bij wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (13/3/2017)
- Kamerbrief met reactie op Onderwijsraadadvies Vakmanschap voortdurend in beweging en SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs (28/2/2017) Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang lerenAanbieding advies over arbeidsmarktperspectief niveau 2 opleidingen mbo

De Tweede Kamer heeft het advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) ontvangen over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het mbo: wat kunnen mbo-instellingen doen om het arbeidsmarktperspectief voor jongeren die op dit niveau zijn aangewezen te versterken en wat is daar voor nodig?

Lees meer

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel lerenWetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingenSubsidie landelijke makersevenement voor het onderwijsBrieven voor vmbo- en vso eindexamenkandidaten van OCW

Vorige week hebben alle vmbo- en vso eindexamenkandidaten een brief ontvangen van OCW. In deze brief wordt gewezen op het belang van oriĆ«nteren op een vervolgopleiding en het tijdig aanmelden hiervoor. Voor dit laatste punt wordt in de brief ook doorverwezen naar mbo instellingen. 

Lees meer

Wethoudersconferentie: Kansen vergroten voor jongeren zonder startkwalificatieOnderwijs in Cijfers nieuwe informatiebron voor schooluitval

Met ingang van eind maart is cijferinformatie over schooluitval beschikbaar via Onderwijs in Cijfers. Deze informatiebron vervangt de VSV-Verkenner. Lees meer over deze nieuwe en andere informatiebronnen. 

Lees meer