Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 6 april 2017

Mbo today: Ook commissie-Sap wil individuele leerrekening

Ook commissie-Sap wil individuele leerrekening
De commissie-Sap, ingesteld door het ministerie van Onderwijs, denkt net als de SER dat een individueel spaarpotje werknemers kan stimuleren tot bijscholing. 'De werknemer moet de regie over zijn eigen loopbaan nemen.' De Commissie vraagfinanciering mbo, zoals de commissie-Sap officieel heet, heeft in het bijzonder aandacht voor de bijna 4,5 miljoen werknemers in Nederland die […]
Lees verder

MBO Raad wil signalen Radar serieus nemen
Consumentenprogramma Radar kreeg 71 signalen van jongeren die in hun optiek onterecht door hun school van de opleiding zijn uitgeschreven. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, neemt de signalen serieus. 'Je volgt een mbo-opleiding en hebt om een bepaalde reden extra begeleiding nodig om je diploma te behalen. Als jouw opleiding je dan laat […]
Lees verder

Subsidie landelijk 'makersevenement' voor het onderwijs
Het ministerie van Onderwijs stelt eenmalig 500.000 euro beschikbaar voor de organisatie van een landelijk makersevenement. Het evenement moet de aandacht vestigen op het belang van techniek en 21e-eeuwse vaardigheden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Platform B├Ęta Techniek het evenement zou organiseren. Hiertoe werd van hogerhand een half miljoen van de middelen van […]
Lees verder

Brainstorm MBO Manifest resulteert in praktische plannen
De BVMBO organiseerde voorafgaand aan de CVI-conferentie een preconferentie over het MBO Manifest. Het doel: brainstormen over de zeven speerpunten van het Manifest en vervolgens Droom en Daad verbinden! Woensdagochtend 5 april. Plaats van handeling: het Eftelinghotel in Kaatsheuvel. Bij de door de Beroepsvereniging Opleiders mbo georganiseerde brainstormsessie over het MBO Manifest zijn behalve veel […]
Lees verder