Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 17 april 2017

Mbo today: Kwaliteitsborging op mbo-scholen nog niet overal op orde

Kwaliteitsborging op mbo-scholen nog niet overal op orde
Het aantal mbo-scholen dat de kwaliteit van het eigen onderwijs goed kan borgen stagneert. Dat blijkt uit het nieuwste inspectierapport over de staat van het onderwijs. Volgens het inspectierapport heeft ongeveer een derde van de onderzochte mbo-scholen nog geen volledige functionerende kwaliteitscyclus. Veel scholen zijn nog onvoldoende in staat om de eigen onderwijskwaliteit goed te […]
Lees verder

Verplichte lessen op mbo over homo-acceptatie
De Tweede Kamer is van mening dat mbo-scholen verplicht les moeten geven over acceptatie van seksuele diversiteit. Aan de regering wordt gevraagd een voorstel te maken. Een motie, ingediend door SP-Kamerlid Jasper van Dijk, vraagt aan de regering een voorstel te maken dat mbo-scholen verplicht lessen te geven over lhbti-acceptatie. De afkorting 'lhbti' staat voor […]
Lees verder

JOB: 'Neem stagediscriminatie in het mbo nu eens echt serieus'
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs wil radicale maatregelen om de ongelijke kansen in het mbo tegen te gaan. Concreet pleit JOB voor anoniem solliciteren en betere begeleiding. Het inspectierapport 'De staat van het onderwijs' legde deze week nog eens de vinger op de zere plek: jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een veel kleinere kans op […]
Lees verder

MBO Rijnland: nieuwe naam ROC Leiden en ID College
De nieuwe naam van het ID College en ROC Leiden is bekend. De fuserende mbo-scholen gaan vanaf september 2017 door het leven als MBO Rijnland. In september 2017 willen ID College en ROC Leiden hun opleidingen aanbieden in zeven mbo-colleges. Met deze samenwerking hopen beide scholen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hoop is […]
Lees verder