Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 5 april 2017

LKCA: Kunstvakverenigingen sturen brandbrief naar informateur Edith Schippers

Kunstvakverenigingen sturen brandbrief naar informateur Edith Schippers
Met concrete voorstellen om de kwaliteit van de kunstvakken in het basisonderwijs structureel te verbeteren, vragen de kunstvakverenigingen aan informateur Edith Schippers om hier tijdens de formatie extra aandacht aan te besteden. De brandbrief is een reactie op het maandag verschenen rapport van...
Lees verder

Regeling Professionalisering Muziekonderwijs Pabo openbaar
De regeling Professionalisering Muziekonderwijs Pabo is na goedkeuring door minister Bussemaker gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee openbaar.
Lees verder

Cultuureducatie leert kinderen omgaan met diversiteit
Overbrugt cultuureducatie de sociale en culturele verschillen tussen leerlingen? Worden zij er tolerantere burgers door? Stefania Maginzali onderzocht het op drie basisscholen in Amsterdam Nieuw-West. Haar uitkomsten stemmen hoopvol.
Lees verder

Chris Holman eerste practor Burgerschap in Nederland
Chris Holman, Master of Education, is geïnstalleerd als practor voor het practoraat Burgerschap bij ROC Noorderpoort. Dit is het eerste practoraat Burgerschap van Nederland. Chris Holman: 'Voor docenten is het een uitdaging de talenten van studenten te ontdekken. Niet alleen de talenten als vakman...
Lees verder

NOT Innovatie Award voor mbo-lesprogramma Rijksmuseum
Het lesprogramma Dutch Design in de Gouden Eeuw van het Rijksmuseum heeft de NOT innovatie award 2017 gewonnen. In de workshop – ontwikkeld samen met docenten en ontwerpers – leren mbo-studenten kijken en denken als een ontwerper.
Lees verder

Online versie Magazine Cultuurcoördinator NL beschikbaar
Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit, vier jaar LKCA, vier jaar investeren in cultuuronderwijs. Wat hebben we allemaal bereikt? Een bron van inspiratie en informatie, dat is dit Magazine Cultuurcoördinator NL.
Lees verder