Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 april 2017

LECSO: Staat van het Onderwijs positief over het (v)so

Staat van het Onderwijs positief over het (v)so
Veel positieve berichten over het (v)so in het op 12 april gepubliceerde rapport van de inspectie over de staat van het onderwijs 2015-2016. Nog niet eerder hadden zoveel scholen een basisarrangement (96,1%) met ook goede en excellent presterende scholen. Het speciaal onderwijs scoort, door een meer opbrengstgerichte inzet, positief als het gaat om slaagpercentages, gemiddelde examencijfers en resultaten op de rekentoets. Ook uitstroomresultaten
Lees verder

Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB en/of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren. Onlangs zijn er vernieuwde handreikingen voor hulp aan slachtoffers vn mensenh
Lees verder