Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 5 april 2017

LECSO: Regionale bijeenkomsten: maatwerk en flexibilisering

Regionale bijeenkomsten: maatwerk en flexibilisering
Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school?  Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig va
Lees verder

Examens voortgezet speciaal onderwijs.
Steeds meer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs doen examen. Een goede zaak volgens demissionair staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. De belangrijkste cijfers uit deze brief op een rij: In 2011 bood 50 procent van de vso-scholen hun leerlingen de mogelijkheid om staatsexamen af te leggen, in 2015 is dat 65 procent. In 2011 werkte 24 procent van de vso-scholen samen met een reguliere vo-school en gaf daarmee l
Lees verder