Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 18 april 2017

LECSO: Pgb-schuld minderjarigen verlegd naar veroorzaker

Pgb-schuld minderjarigen verlegd naar veroorzaker
Jongvolwassenen met een pgb-Wlz – voorheen Awbz – kregen voorheen zelf de rekening gepresenteerd, wanneer hun wettelijke vertegenwoordiger voor hun 18-de verjaardag een pgb-schuld had opgebouwd. Per 1 februari 2017 zijn daarover nieuwe afspraken gemaakt. De veroorzaker betaalt. Staatssecretaris Van Rijn informeert de Tweede Kamer hierover in een brief van 10 april. Nieuwe afspraakMet de nieuwe afspraken wordt voorkomen dat jongvolwas
Lees verder

PO in actie
Aan het inkomensverschil tussen leraren in het basisonderwijs en die in het voortgezet onderwijs moet een eind komen, vinden tienduizenden leerkrachten. Zij willen dat het nieuwe kabinet hiervoor 1,8 miljard euro per jaar uittrekt. Waarom komt deze eis juist nu op tafel, terwijl het inkomensverschil al sinds 1985 bestaat? Puur een geldkwestie?Als ‘PO in Actie’ puur om het geld zou gaan, dan zou het bij lange na niet de 33.000 likes o
Lees verder