Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 april 2017

LECSO: Netwerkbijeenkomst Gluren bij de Buren

Netwerkbijeenkomst Gluren bij de Buren
De afgelopen twee jaar hebben de ambassadeurs Sociale Veiligheid vele scholen in het land bezocht. Ze spraken met schoolleiders, schoolbesturen, veiligheidscoördinatoren en vele anderen. Daarbij hebben ze mooie voorbeelden gezien van wat scholen doen om de sociale veiligheid te vergroten. Denk daarbij aan het creëren van prettige en veilige leer- en werkplekken binnen de school. Deze voorbeelden willen de ambassadeurs graag met u delen!
Lees verder

Getuigschriften voor vso
Bij het kantoor van LECSO kunt u gewaarmerkt papier kopen voor de getuigschriften vso. Het gewaarmerkte papier voldoet aan specifieke eisen voor getuigschriften. Hiermee streven we naar uniforme getuigschriften voor het voortgezet speciaal onderwijs die landelijk herkenbaar zijn. LECSO heeft in samenwerking met Budelinc en een uitgever papier ontwikkeld dat voor alle (vso-)scholen inzetbaar is. Het papier heeft een kleurverloop met microtekst 'T
Lees verder