Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 19 april 2017

LECSO: Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao

Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao
Op donderdag 21 september 2017 vindt de tweede bijeenkomst 'Doorontwikkeling Passend Onderwijs' plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 20 januari. De bijeenkomst is bestemd voor leidinggevenden en bestuurders van bao, sbo en so (cluster 1, 2, 3 en 4) en samenwerkingsverbanden. Partners waarmee intensief wordt samengewerkt, zoals een gemeente, zijn eveneens van harte uitgenodigd. Na een kort welkom wordt een introductie ge
Lees verder

Expertmeeting veiligheidsbeleving EMB-leerlingen
Op disndag 16 mei vindt er een expertmeetingplaats waarin gesproken wordt over de mogelijkheden om de veiligheidsbeleving van EMB-leerlingen in beeld te brengen. Deze Expertmeeting heeft tot doel om tot een compacte set van vragen te komen die zicht geven op de veiligheidsbeleving van EMB-leerlingen (via ouders en/of leerkrachten). Daarbij zal ook aan de orde komen wat de mogelijkheden zijn om deze vragen in te passen in bestaande werkwijzen, vra
Lees verder