Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 10 april 2017

LECSO: Eindtoets 2016

Eindtoets 2016
Door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de terugblik Centrale Eindtoets 2016 gepubliceerd. In deze Terugblik wordt onder meer gerapporteerd over het aantal leerlingen bij wie de Centrale Eindtoets in 2016 is afgenomen, de gemiddelde standaardscores, de beheersing van de referentieniveaus en de resultaten op de Centrale Eindtoets 2016, onderverdeeld in jongens en meisjes. Ook is er een hoofdstuk die de Centrale Eindtoets van 2015 met
Lees verder

Gezocht: professionals in de brede jeugdhulp
De tweede editie van 'Van Wijk tot Wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp, heeft als thema 'Samen Ontwikkelen'. Voor de workshops binnen dit thema zoekt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatriewe duo's van samenwerkende deskundigen die hun ervaringen op het congres van 23 november 2017 willen delen. Én wetenschappers die een korte presentatie willen geven van hun onderzoeksresultaten. Abstracts o
Lees verder