Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 18 april 2017

LECSO: Agressietrainingen voor voortgezet onderwijs beoordeeld

Agressietrainingen voor voortgezet onderwijs beoordeeld
Op www.agressietrainingen-vo.nl vindt u een uitgebreide lijst van trainingen voor werknemers in het voortgezet onderwijs gericht op het omgaan met agressie en geweld. Voion heeft bijna 100 agressietrainingen door een deskundigenpanel laten beoordelen op geschiktheid voor het voortgezet onderwijs en de goed beoordeelde trainingen opgenomen in de inkoopwijzer Agressietrainingen-VO.   Werkgevers en werknemers zijn het erover eens dat docen
Lees verder

Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
Er is een nieuwe overgangsregeling voor bevoegdheden docenten beroepsgerichte vakken vmbo (i.v.m. nieuwe profielen) verschenen. Dit kan ook relevant zijn voor docenten in het vso, die intensiever gaan samenwerken of zelfs gaan fuseren met een vo-school en tegen bevoegdheidsproblemen oplopen. In de bijlage vindt u het volledige besluit tot wijziging van het Besluit bekwamheidseisen onderwijspersoneel.
Lees verder