Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 21 april 2017

KVLO: Onderzoek naar de bekendheid van DCD

Onderzoek naar de bekendheid van DCD
Oproep van de Rijksuniversiteit Groningen voor een onderzoek naar de bekendheid bij gymleerkrachten van de stoornis Developmental Coordination Disorder (DCD) ..
Lees verder

KVLO-brief naar informateur
Ter info de brief die op 11 april jl. naar de informateur, mevrouw E.I. Schippers is verstuurd.
Lees verder