Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 19 april 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over Besluit herijking bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Kamerbrief over Besluit herijking bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over een besluit betreft de herijking bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Eenzelfde brief ook ook verzonden aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op commissiebrief over drie toezeggingen
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een reactie op drie toezeggingen die zijn gedaan door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Kamerbrief over opleidingen met lichtere opleidingsaccreditatie
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vragen en opmerkingen over het Ontwerpbesluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie.
Lees verder

Kamerbrief over QuickScan effecten WWZ op vervanging in het primair onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Vervanging geregeld. Een QuickScan van de effecten van de Wet werk en zekerheid (WWZ)' aan.
Lees verder

Kamerbrief over besluit tot deelname in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het besluit over deelname in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg. Eenzelfde brief is verstuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over onbevoegde wiskundedocenten voor de klas
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over onbevoegde wiskundedocenten voor de klas.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over artikel 'Wapens bij bestuurslid imamschool'
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer  haar antwoorden op de vragen van het Kamerlid Duisenberg (VVD) naar aanleiding van het artikel 'Wapens bij bestuurslid imamschool'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Wapens bij bestuurslid imamschool'
Minister Bussemaker (OCW) bentwoordt de vragen van het Kamerlid Duisenberg (VVD) naar aanleiding van het artikel 'Wapens bij bestuurslid imamschool'.
Lees verder

Kamerbrief met toelichting over geneeskundestudenten in hun coschapfase
Minister Bussemaker (OCW) biedt een toelichting over geneeskundestudenten in hun coschapfase aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over de aanbieding Students Well Being rapportage PISA 2015
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met aanbieding van het rapport Students Well Being PISA 2015.
Lees verder