Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 11 april 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Kamerbrief over toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer de Nota van wijziging en de Nota naar aanleiding van het verslag aan van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES, in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs.
Lees verder

Beantwoording kamervragen over onrecht als gevolg van invoering leenstelsel voor studenten
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over weigeren bestuursbeurs christelijke studentenvereniging
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bruins (ChristenUnie) over het bericht dat de christelijke studentenvereniging Navigators niet in aanmerking komt voor een bestuursbeurs bij de Haagse Hogeschool.
Lees verder

Kamerbrief over maximering collegegeld voor tweede studie
Minister Bussemaker (OCW) reageert op een motie van de Tweede Kamer waarin verzocht is om uit te zoeken hoe het collegegeld voor een tweede studie (bachelor/master) gemaximeerd kan worden.
Lees verder

merbrief over onderzoek naar opname van het SieboldHuis in cultuurstelsel OCW
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar hoe het SieboldHuis in het cultuurstelsel kan worden opgenomen.
Lees verder

Kamerbrief over onderzoek naar opname van het SieboldHuis in cultuurstelsel OCW
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar hoe het SieboldHuis in het cultuurstelsel kan worden opgenomen.
Lees verder

Kamerbrief over motie eindtoets minder bepalend voor beoordeling basisscholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op een motie van de Kamerleden Bruins (CU) en Ypma PvdA). De motie verzocht de regering om met voorstellen te komen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn voor de beoordeling van basisscholen.
Lees verder

Beantwoording kamervragen over het bericht dat er problemen zijn met leerlingenvervoer
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp en Van Meenen (beiden D66) over problemen die er zijn met het vervoer voor leerlingen met een zorgvraag of beperking.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een zelfmoord ten gevolge van sexting
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kuzu en Öztürk (beiden Groep Kuzu/Öztürk) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie, over het feit dat voor de zoveelste keer een zelfmoord wordt gepleegd ten gevolge van sexting.
Lees verder

Brief met reactie op verslag schriftelijk overleg over groepsgrootte po-vo
Lees verder