Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 26 april 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met reactie op vragen van de VOO over wijzigingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen

Kamerbrief met reactie op vragen van de VOO over wijzigingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de vragen van de VOO over wijzigingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Lees verder

Beantwoording kamervragen over promotiefraude aan Tilburg University
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over promotiefraude aan Tilburg University.
Lees verder

Kamerbrief met de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 mei 2017 in Malta
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de informele bijeenkomst van de ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen ('informele Raad voor Concurrentievermogen') van 3 mei 2017 in Valletta, Malta.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over techniekopleidingen in het mbo
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Wiersma (VVD) over de techniekopleidingen in het mbo.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over artikel Torenhoge boetes door het niet stopzetten van studentenreisproduct
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ă–zdil (GroenLinks) over het bericht 'Torenhoge boetes door niet stopzetten van studentenreisproduct'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Nationale Ombudsman DUO op de vingers heeft getikt over schulden van studenten
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat 'de Nationale ombudsman de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de vingers heeft getikt over schulden van studenten'.
Lees verder

Kamerbrief over rapport Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs'.
Lees verder

Kamerbrief over invulling taken Cito en SLO
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de kaders voor de invulling van de wettelijke taken op het terrein van leerplanontwikkeling (SLO) en toetsing en examinering (Cito).
Lees verder

Kamerbrief over keuze partnerschappen emancipatiebeleid
Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer welke strategische partnerschappen zij heeft uitgekozen in het kader van de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022.
Lees verder

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord Wijziging van de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een memorie van antwoord Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).
Lees verder