Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 13 april 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met reactie op schriftelijk overleg groepsgrootte po-vo

Kamerbrief met reactie op schriftelijk overleg groepsgrootte po-vo
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het schriftelijk verslag betreft de groepsgrootte in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over adviesrapport Commissie vraagfinanciering mbo
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het adviesrapport van de Commissie Vraagfinanciering mbo: 'Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid'.
Lees verder

Beantwoording vragen over Edith Stein College dat op onwettelijke gronden leerlingen weigerde
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat Edith Stein College op onwettelijke gronden leerlingen weigerde.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het starten van een Vrije School in Schin op Geul
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Straus (VVD) over het starten van een Vrije School in Schin op Geul.
Lees verder

Beantwoording kamervragen over bericht Studenten betalen 93 miljoen euro boete aan OV-bedrijven
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht 'Studenten betalen 93 miljoen euro boete aan OV-bedrijven'.
Lees verder

Kamerbrief over opheffingsnormen basisscholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) geeft uitvoering aan de motie van het Kamerlid Bruins (CU). De regering wordt daarin verzocht om verschillende scenario's door te rekenen voor verlaging van de gemeentelijke opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied inclusief de financiƫle consequenties daarvan.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de brandbrief van gemeenten over onderwijsachterstandenbeleid
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Grashoff (GroenLinks) over de brandbrief van gemeenten over onderwijsachterstandenbeleid
Lees verder

Kamerbrief met beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2015-2016
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2015-2016. De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. In hun brief gaan de minister en staatssecretaris in op de resultaten uit het verslag. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief met afschrift brief aan SRPO over functionaliteit schoolleidersregister PO
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Stichting Schoolleidersregister PO.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op een verzoek om informatie over de consequenties van het aanhouden van het examendossier
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek om informatie van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder