Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 20 april 2017

Iedere leerkracht kan een onderzoekende houding ontwikkelen

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 15 | 20 april 2017

In deze nieuwsbrief
Iedere leerkracht kan een onderzoekende houding ontwikkelen | Werknemers met een psychische aandoening zwijgen | De klas in het oog houden ... | Informatieavonden psychologieopleidingen | Themadag Milieu: Besluitvorming over het Waddengebied | Informatiedagen opleiding Onderwijswetenschappen | Uitzendingen Theo Verheggen en Mark Hommes bij Universiteit van Nederland |

Iedere leerkracht kan een onderzoekende houding ontwikkelen
De onderzoekende houding is al ruim tien jaar een onderwerp van gesprek binnen lerarenopleidingen. Het ministerie van onderwijs heeft hogescholen ook gevraagd professionals op te leiden met een onderzoekende houding. Maar wat is dat: een ‘onderzoekende houding’, kun je iedere leraar-in-opleiding die houding bijbrengen en zo ja, hoe dan? Deze vragen beantwoordt Marie-Jeanne Meijer in haar promotieonderzoek. Op 21 april 2017 verdedigt ze haar proefschrift  bij de Open Universiteit in Heerlen. Lees meer...

Werknemers met een psychische aandoening zwijgen
Het verzuim en de instroom in de WIA als gevolg van een psychische aandoening zijn hoog. Dat komt niet alleen door de aandoening, maar ook doordat werknemers met een psychische aandoening daar vaak niet open over durven te zijn. Ze zijn bang voor de reacties van collega’s en leidinggevenden. Terecht, blijkt uit een artikel van Aukje Smit, Dorien Verhoeven en Tinka van Vuuren (OU). Lees meer...

De klas in het oog houden ...
Halszka Jarodzka, onderzoeker bij het Welten-instituut, verzorgt een van de vijf keynotes op de 5e Poolse Eye Tracking Conference die plaatsvindt van 21 tot 23 april 2017 in Lublin. Titel van haar presentatie is: ‘Keeping an eye on the classroom. Hoe kan oogbewegingsregistratie ons helpen om leerkrachten en leerlingen te begrijpen en te ondersteunen.’ Lees meer...

Informatieavonden psychologieopleidingen
De Open Universiteit houdt binnenkort twee informatieavonden over de bacheloropleiding psychologie en de vier varianten van de masteropleiding psychologie. De avonden zijn op dinsdag 16 mei 2017 in Amsterdam en op woensdag 7 juni 2017 in Antwerpen. Lees meer...

Themadag Milieu: Besluitvorming over het Waddengebied
Op zaterdag 20 mei 2017 vindt de themadag Milieu plaats in studiecentrum Utrecht. De dag begint met een lezing over de rol van kennisonzekerheden in de besluitvorming over het Waddengebied door Judith Floor en volgend op haar lezing zal zij een interactieve workshop over dit thema leiden. Lees meer...

Informatiedagen opleiding Onderwijswetenschappen
Onderwijswetenschappen organiseert twee informatiedagen voor studenten en belangstellenden: op 3 mei 2017 in studiecentrum Eindhoven en op 7 juni 2017 in studiecentrum Antwerpen. Lees meer...

Uitzendingen Theo Verheggen en Mark Hommes bij Universiteit van Nederland
Op de maandagen 8 mei en 15 mei 2017 zendt de Universiteit van Nederland de minicolleges uit van twee OU-onderzoekers, van dr. Theo Verheggen en dr. Mark Hommes. Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op