Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 april 2017

FvOv: Vijftien subsidies en beurzen te verdelen in campagne Lerarenbeurs

Vijftien subsidies en beurzen te verdelen in campagne Lerarenbeurs
Het ministerie van OCW start op 30 maart 2017 de campagne 'Nooit uitgeleerd' om de vijftien subsidies en beurzen die horen bij de Lerarenbeurs onder de aandacht te brengen bij leraren in het po, vo en mbo. De campagne leidt … Lees verder
Lees verder

Adviestabel opsturen examenwerk
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Er is nu een handige overzichtstabel met adviesdata beschikbaar. In de overzichtstabel staat per vak … Lees verder
Lees verder