Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 21 april 2017

FvOv: Vacatures in de Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs)

Vacatures in de Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs)
Deze Commissie van beroep funderend onderwijs is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De leden van de Commissie worden door de Stichting Onderwijsgeschillen benoemd op bindende voordracht van cao-partijen. Er is een vacature voor een werknemerslid van de Commissie. Wegens het aantal … Lees verder
Lees verder

Curriculumherziening p.o. en v.o.
Gisteren, 20 april, is in de Tweede Kamer gesproken over het Plan van Aanpak om te komen tot een curriculumherziening. Daaraan vooraf gingen een tweetal ronde tafel bijeenkomsten waarin ook wij als FvOv en een aantal van onze verenigingen onze … Lees verder
Lees verder