Stand van zaken vernieuwd toezicht

Nieuwe normen onderwijsresultaten bekostigde instellingen

Uitkomsten themaonderzoek krimp (dalende studentenaantallen) in het mbo

Afspraken inspectie en gemeenten over nieuwe samenwerkingsvormen bestrijding schoolverzuim en uitval