Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 21 april 2017

AVS: Onderwijsraad zoekt tafelgenoten voor schoolleidersdiner 10 mei

Onderwijsraad zoekt tafelgenoten voor schoolleidersdiner 10 mei
Lees verder

Kennisdomeinen curriculum van de baan
Het voorstel uit de curriculumherziening om bestaande vakken te laten opgaan in 'kennisdomeinen' is van de baan. Dit is het resultaat van een motie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks tijdens het...
Lees verder

Agenda Een Vak Apart vraagt aandacht voor versterking schoolleiderschap
Er is meer aandacht nodig voor de professionalisering van vo-schoolleiders, voor de positie en kwaliteit van team- en afdelingsleiders en voor de aanwas van nieuwe schoolleiders. Dit vraagt op de...
Lees verder