Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 april 2017

AVS: Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april

Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van:
Lees verder

Enquête cao-bepalingen
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 zijn door de sociale partners afspraken gemaakt dat onderzoeken zouden gaan plaatsvinden op het gebied...
Lees verder

Aanvraag ondersteuningsaanbod Gezonde School weer gestart
Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Daarom kunnen scholen die Gezonde School willen worden tot en met 5 mei ondersteuning aanvragen. Voor het...
Lees verder