Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 9 maart 2017

Verus: Raad van Toezicht en de klokkenluidersregeling

Raad van Toezicht en de klokkenluidersregeling
Klokkenluiders melden zich in principe bij de algemeen directeur of het college van bestuur. Maar wat als die onderwerp van de melding is? Dan moet de klokkenluider bij de Raad van Toezicht...
Lees verder