Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 9 maart 2017

Universiteit van Amsterdam: Raadpleging UB Binnenstad: 16 maart t/m 13 april

Raadpleging UB Binnenstad: 16 maart t/m 13 april
Vanaf 16 maart start een raadplegingsperiode voor de locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) in de Binnenstad. Een startbijeenkomst, tentoonstelling in VOX-POP, gesprek met de architecten en een online platform bieden de mogelijkheid om meer informatie in te winnen en je mening te delen.
Lees verder

Ben je benadeeld als je in een achterstandsbuurt woont?
Woon je in een achterstandsbuurt, dan heeft dit een negatief effect op jouw sociaal-economische perspectieven. Op dit hardnekkige geloof baseert de overheid al tijdenlang haar wijkenbeleid. Dit terwijl de wetenschap hier geen eenduidig bewijs voor heeft gevonden. Politiek sociologe Emily Miltenburg betoogt dat als je buurt al invloed heeft op jouw levenskansen, deze zeer specifiek en afhankelijk van de bewoner zijn. Miltenburg promoveert op vrijdag 24 maart aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder

UvA-podcast: migratie in de spiegel van de tijd
Historicus Leo Lucassen gaf dinsdag 7 maart een Amsterdamlezing over migratie door de eeuwen heen. Lucassen vertelde dat de geschiedenis van Amsterdam gekenmerkt wordt door voortdurende, vaak grootschalige migratiebewegingen.
Lees verder