Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 8 maart 2017

Structurele bekostiging voor Godsdienstig Vormingsonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs

Structurele bekostiging voor Godsdienstig Vormingsonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs
Op 14 februari is het wetsvoorstel, dat structurele bekostiging regelt voor Godsdienstig Vormingsonderwijs/Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO) in het openbaar basisonderwijs, aangenomen in de Eerste Kamer. De fracties van de VVD, 50PLUS en PVV stemden tegen. Er is ook een motie aangenomen voor...
Lees verder

CNV Onderwijs betreurt uitstel aanpak lerarentekort
CNV Onderwijsvoorzitter Loek Schueler vindt het jammer dat geen haast wordt gemaakt met het terugdringen van het lerarentekort. Dat zegt ze naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, waarin ze aangeven hoe ze uitvoering willen geven aan de...
Lees verder

Subsidie korte opleidingen vmbo-leraren 2017
In het vmbo zijn sinds begin van dit schooljaar beroepsgerichte profielen in de bovenbouw ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de vakinhoud is aangepast en een deel van de bevoegde leraren bijgeschoold moet worden. Ook zijn er onbevoegde leraren werkzaam in de beroepsgerichte vakken of leraren met...
Lees verder

Cao Dyade 2017 definitief
Op maandag 6 maart is de cao Dyade 2017 ondertekend. Daarmee is definitief een einde gekomen aan de cao-loze periode bij Dyade. De vorige cao liep in 2012 af. De tekst van de cao Dyade 2017 vind je hier. Werkgever en bonden zijn al begonnen aan het overleg over de cao na 2017. Leden ontvangen...
Lees verder

Goed idee voor het lerarentekort in jouw regio? Vraag een tegemoetkoming aan!
Heb je een goed idee om het aantal toekomstige leerkrachten te vergroten of hun kwaliteit te verbeteren? Of wil je de organisatie van de aanpak van het groeiend lerarentekort veranderen en bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen werven? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een financiƫle steun in de...
Lees verder

'Blij met aandacht voor salarissen leraren'
'We zijn blij met de aandacht voor de salarissen van leraren in het basisonderwijs. Een goede ontwikkeling, die zeker onze aandacht krijgt en verdient!' zegt Loek Schueler over het initiatief PO in actie op Facebook. Inzet van de actie: hogere salarissen in het primair onderwijs en kleinere klassen....
Lees verder

Jan de Vries nieuwe voorzitter CNV Connectief
'De medewerkers in de zorg, het onderwijs, de overheid en andere publieke diensten verdienen onze waardering en vertrouwen. Ik wil mij daarom graag met hart en ziel voor hen inzetten.' Lovende en inspirerende woorden van Jan de Vries, de nieuwe voorzitter van CNV Connectief. Volgens het voormalig...
Lees verder