Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 6 maart 2017

Science Guide: Pabo-opleiding nu ook op de universiteit

Pabo-opleiding nu ook op de universiteit
"Het is niet zo dat er een enorme kloof zit tussen hbo'ers en academici, dat valt in de sociale wetenschappen best mee, misschien zijn ze wel beter." Eppo Bruins (ChristenUnie) is nog niet overtuigd van meer academici voor de klas en wil vooral het hbo-onderzoek versterken.
Lees verder

Onderzoeken als onderwijzer
Praktijkgericht onderzoek doen in het onderwijs kent zijn eigen onderzoeksprocessen en -dilemma's. Dr. Lisette Munneke, onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, brengt ze in kaart in een boek dat dit voorjaar verschijnt. "Moet je afstand nemen als onderzoeker, of mag je ook betrokken zijn."
Lees verder

Uitval voorkomen met digitaal onderwijs
"Onderwijstechnologie kan echt een kwaliteitsimpuls betekenen." dat is de overtuiging van lector Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam). Zij ziet in de sociale aspecten van digitaal leren de oplossing om uitval te voorkomen.
Lees verder