Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 7 maart 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Research Master in Philosophy 'Topopleiding' in Keuzegids

Research Master in Philosophy 'Topopleiding' in Keuzegids

Groningse onderzoeksmaster Philosophy is Topopleiding volgens de Keuzegids Masters 2017

Lees verder

Strategisch partnerschap met Universidad Autónoma de México

Een delegatie van zeven Groningse onderzoekers onder leiding van Rector Magnificus Elmer Sterken was van 27 februari tot 1 maart te gast aan de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM

Lees verder

Nieuwe leerstoel Godsdienstfilosofie en Ethiek

Prof. dr. Christoph Jedan geeft op dinsdag 14 maart 2017 zijn oratie in het kader van zijn benoeming tot hoogleraar Godsdienstfilosofie en Ethiek aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder

Doe mee aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen

Vingerafdrukken, spraakherkenning en andere unieke lichaamskenmerken (biometrie) worden steeds vaker door politie en justitie gebruikt bij de opsporing van misdaad en terrorisme. Wil jij meepraten over het gebruik van biometrie, en meer in het bijzonder spraakherkenning, voor deze doeleinden? Laat dan van je horen en doe mee aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen!

Lees verder