Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 9 maart 2017

Radboud Universiteit Nijmegen: Verschillen in de intonatie van Nederlandse dialecten

Verschillen in de intonatie van Nederlandse dialecten
Zeeuwen spreken een vraagzin anders uit dan Groningers, en Amsterdammers en Rotterdammers laten de intonatie van hun zinnen pas laat dalen en houden die dan lang aan. 10 maart promoveert Judith...
Lees verder

Lawineongeluk Nijmeegse studenten
Laatste nieuws over het lawineongeluk waarbij Nijmeegse studenten betrokken zouden zijn.
Lees verder

Supergeheugen is te trainen
De kunst om uitzonderlijke geheugenprestaties te leveren is aan te leren. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit op 8 maart in Neuron.
Lees verder