Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 7 maart 2017

PO Raad: Melding verwacht ontslag voor schoolbesturen bijzonder onderwijs met ontslagbeleid

Melding verwacht ontslag voor schoolbesturen bijzonder onderwijs met ontslagbeleid
Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs die ontslagbeleid hanteren, zijn verplicht melding te maken van formatieve problemen die tot ontslag zullen leiden. Deze melding moet twee jaar voor de verwachte ontslagen worden gedaan aan vakbonden en de PO-Raad.
Lees verder

Op de verlanglijst voor het po: een sterke basisvoorziening
In aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. Wat beloven de partijen hierover in hun programma's en minstens zo belangrijk: wat zeggen de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB)? In deze eerste...
Lees verder

CvB-voorzitter Loek Oomen (Delta-onderwijs) vertelt over bestuurlijke visitatie
Zo'n vijftien po-besturen hebben al meegedaan aan een bestuurlijke visitatie. Dit jaar kunnen 35 schoolbesturen instappen voor de volgende ronde. Visitator Helma van der Hoorn en gevisiteerde schoolbestuurder Loek Oomen vertellen waarom zij collega's van harte aanraden om dat te doen. ,,Als...
Lees verder