Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 6 maart 2017

PO Raad: Een basisschool zonder klaslokalen, in Heerenveen gaan ze het doen

Een basisschool zonder klaslokalen, in Heerenveen gaan ze het doen
In Heerenveen gaat vandaag de nieuwe openbare basisschool Route 0513 open. De school greep de bouw van een nieuw schoolgebouw aan om een nieuwe onderwijskoers te kiezen. Er zijn geen klaslokalen maar open werkruimtes en kinderen volgen hun eigen persoonlijke leerroute door de basisschool.
Lees verder

Leren van het buitenland? Vraag subsidie aan
Scholen en besturen die werken aan het verder verbeteren van hun onderwijskwaliteit en daarbij willen leren van en samenwerken met buitenlandse scholen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Zij kunnen nog tot 29 maart een aanvraag hiervoor indienen bij Erasmus+, het Europese subsidieprogramma...
Lees verder

Verbeter uw meerjarenformatieplan
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een instrument ontwikkeld als hulpmiddel bij het maken van een meerjarenformatieplan. Het instrument is een scan waarmee een schoolbestuur zijn formatiebeleidsplan kan toetsen.
Lees verder