Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 7 maart 2017

OCW: Minister Bussemaker opent Nimar

Minister Bussemaker opent Nimar
Minister Bussemaker heeft in Rabat het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) geopend. Op een nieuwe locatie, met een bredere opdracht dan voorheen en een breder gedragen financiering is er weer toekomst voor het instituut.
Lees verder

5000 bedrijven aan de lat voor 30% streefcijfer vrouwen aan top
Alle 5000 Nederlandse bedrijven die onder de net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen, moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen. Alleen zo kan de doelstelling van het wettelijk streefcijfer van 30% gehaald worden. Deze bedrijven krijgen vandaag van Minister Jet Bussemaker van emancipatie en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer een brief en handreiking met informatie en tips over onder andere werving- en selectieprocedures om zo ook deze bedrijven op weg te helpen en te inspireren.
Lees verder

Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start
Tien docenten kunnen hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs gaan uitvoeren. Op 6 maart hebben zij hiervoor een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro ontvangen uit handen van Minister Jet Bussemaker (OCW). De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs. Ondersteuning  van de overgang van mbo naar hbo , intensieve begeleiding en coaching door studenten onderling en gesprekken en een film over culturele diversiteit in de gezondheidszorg zijn voorbeelden van projecten die moeten bijdragen aan toegankelijk en inclusief hoger onderwijs. Zodat studenten met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen.
Lees verder