Uitwerking alternatief rekentoets

Staatssecretaris Dekker gaat samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) onderzoeken of er een alternatief gevonden kan worden voor de rekentoets. Op 24 februari 2017 heeft Dekker hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling om in de zomer een gezamenlijk voorstel naar de Tweede Kamer te sturen. De huidige rekentoets blijft gelden totdat een alternatief is ingevoerd.

Lees meerVersterking burgerschapsonderwijs

Het burgerschapsonderwijs heeft verdere ontwikkeling nodig. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van een onderzoek naar het burgerschapsonderwijs in het po en vo. Staatssecretaris Dekker gaat daarom de wettelijke opdracht voor scholen duidelijker formuleren, zodat scholen hier beter invulling aan kunnen geven. Tijdens een debat bleek dat de Tweede Kamer dit ook belangrijk vindt.

Lees meerGezamenlijke aanpak herziening curriculum

De samenleving verandert in hoog tempo en vraagt om onderwijs dat meebeweegt. De Onderwijscoöperatie, de PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het LAKS en Ouders & Onderwijs hebben gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Dekker om tot een herziening van het curriculum te komen in het po en vo. Leraren hebben hierin een centrale rol. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel binnenkort. 

Lees meerMeer maatwerk en praktijkgericht onderwijs in het vmbo

Vmbo'ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo bij elkaar voegen. Ook wordt stapelen binnen het vmbo meer gestimuleerd. Dat schrijven de bewindslieden in de brief 'Sterk beroepsonderwijs' aan de Tweede Kamer.
Lees meerRegister leraren

Nu het wetsvoorstel over het beroep van leraar en het lerarenregister ook in de Eerste Kamer is aangenomen, krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap om hun beroep uit te oefenen en in te vullen. Leraren hebben vanaf 1 augustus 2018 een eigen beroepsregister, in navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen. Het is aan de leraren zelf om in te vullen welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld.
Lees meerNieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo

In het schooljaar 2017-2018 wordt het nieuwe eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen havo en vwo landelijk ingevoerd, te beginnen in het vierde leerjaar. Het nieuwe programma gaat uit van de concept-context benadering en vergt een nieuwe aanpak.

Lees meerMakersevenement

Wordt u de organisator van de eerste landelijke MakerFaire in Nederland? De organisatie van dit landelijke evenement kan in uw handen liggen. Er is een eenmalige subsidie van
€ 500.000,00 beschikbaar om een mooi evenement te organiseren. 
Lees meer

Aanmelden pilot 'Recht op maatwerk'

Vindt u ook dat leerlingen recht op maatwerk hebben? Maar hoe kunt u als schoolleider dit borgen in de schoolorganisatie? Wilt u meedenken over de praktische kanten van het recht op maatwerk? Meld u dan aan voor deze vernieuwende pilot. U gaat aan de slag met het opnemen van het recht op maatwerk voor leerlingen in het schoolplan en de schoolgids voor schooljaar 2017/2018, en u voert dit beleid ook uit. U kunt zich aanmelden tot 10 maart onder deze linkAan de slag met het plusdocument

In het Sectorakkoord is afgesproken dat scholen een plusdocument aan leerlingen gaan meegeven om daarmee hun brede vorming inzichtelijk te maken. In de afgelopen jaren heeft een groot aantal scholen besloten om een plusdocument mee te geven en hebben veel scholen hun plusdocument 'doorontwikkeld'. Wilt u ook aan de slag, meld u dan aan voor de peer-2-peerbijeenkomst van de VO-raad op 11 april.
Lees meer

Conferentie 'Met alle respect' op 12 april

Respectvol leren omgaan met elkaar, met diversiteit en met onze democratie. Op school is dit aan de orde van de dag. Dat leidt soms tot spanning of ongemak. Hoe kun je hier op school mee omgaan en ervan leren? Hoe oefen je respect? Hoe help je leerlingen een eigen mening te vormen en samen te leven in diversiteit? Op 12 april kunt u tijdens de conferentie 'Met Alle Respect' van Stichting School & Veiligheid aan de slag met deze problematiek. Klik hier voor meer info.