Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 9 maart 2017

Nieuwsbrief Sociale Innovatie

Nieuwsbrief Sociale Innovatie editie maart 2017

Windesheim Online lezen

Nieuwsbrief Sociale Innovatie

Beste lezer,
Dat we in Nederland, of eigenlijk in de hele wereld, te maken hebben met ingewikkelde problemen hoef ik u niet uit te leggen. Klimaatverandering, conflicten en de daarop volgende vluchtelingenstromen, maatschappelijke spanningen, de kranten staan er vol mee.

Dat deze niet makkelijk zijn op te lossen weet u ook. Dan was dat inmiddels wel gebeurd, want nieuw zijn ze niet. Helaas kunnen ook wij van het lectoraat Sociale Innovatie ze niet oplossen. Maar we proberen er wel een bijdrage aan te leveren. Onder andere door ons onderzoek naar wat er nodig is om in projecten goed te kunnen werken aan dergelijke 'wicked challenges'. En door het doen van onderzoek en ontwikkelen van onderwijs dat er aan bijdraagt dat (hbo-)professionals optimaal kunnen omgaan met diversiteit in hun werkomgeving. Meer hierover kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Daarin vertellen we u ook over ons nieuwe onderzoek naar hoe we vrouwen kunnen behouden voor de technische sector en over de HR-praktijkmonitor, die laat zien hoe HRM zich ontwikkelt in de dagelijkse praktijk.
Ik wens u veel leesplezier!
Sjiera de Vries,
Lector Sociale Innovatie.

Lectoraat Sociale Innovatie
 
Editie maart 2017
Hoe wicked is uw probleem?
Minor Diversiteit
Vrouwen behouden voor de techniek
De dagelijkse werkelijkheid van de HR professional
Hoe wicked is uw probleem?
De aanpak van armoede in Nederland, het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk, of een stad voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering: een bijna onmogelijke opgave.
Bij dergelijke 'wicked challenges' leidt iedere oplossing tot nieuwe uitdagingen en zijn belanghebbenden vaak lastig op één lijn te krijgen. Projecten waarin gewerkt wordt aan dergelijke uitdagingen vragen een andere aansluiting dan reguliere projecten. Om te kijken in hoeverre er sprake is van een 'wicked challenge' heeft het lectoraat Sociale Innovatie de 'Wicked Meter' ontwikkeld. De ontwikkeling van de Wicked Meter is beschreven in bijgaand artikel.
Lees hier meer over het vervolg van het onderzoek
Artikel over de Wicked Meter
Minor Diversiteit
Sinds 1 februari 2017 wordt er vanuit het lectoraat Sociale Innovatie hard gewerkt aan een nieuwe minor Diversiteit en een daarop aansluitende onderzoekslijn Diversiteit.
De minor is een Windesheimbrede minor die open staat voor studenten van alle opleidingen, maar ook voor studenten van andere hogescholen. De inhoud van de minor richt zich op diversiteit in brede zin in een duidelijke samenhang met professionaliteit.
Lees meer over de minor Diversiteit
 
 
Vrouwen behouden voor de techniek
Technische bedrijven zijn altijd op zoek naar goed opgeleide medewerkers. Tegelijk is er sprake van een hoge uitstroom uit de techniek, met name van vrouwen. Om die uitstroom van vrouwen tegen te gaan is het lectoraat Sociale Innovatie, samen met het lectoraat Wetenschap & Techniek in het onderwijs van Saxion, gestart met het onderzoek ‘Vrouwen behouden voor de techniek: de ontwikkeling van een gereedschapskist voor opleidingen en bedrijven’.
Lees meer over dit onderzoek
De dagelijkse werkelijkheid van de HR professional
Al decennialang wordt er kritisch gesproken over de rol en positie van de HR-professional die razendsnel zou veranderen door globalisering, automatisering en inkrimping van de HR-afdeling.
Maar wat gebeurt er daadwerkelijk in het werk van de HR-professional? In samenwerking met andere hogescholen in Nederland doet het lectoraat Sociale Innovatie onderzoek naar de ontwikkelingen van het HR-vakgebied door middel van de jaarlijkse HR praktijkmonitor. Hier vindt u de meest recente inzichten van afgelopen jaar.
HR praktijkmonitor
Meer info op de site HRM Praktijk en Onderzoek
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2017 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking