Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 6 maart 2017

Mbo today: Doorstroom groene beroepskolom kan beter

Doorstroom groene beroepskolom kan beter
De doorstroom van het vmbo naar het mbo staat hoog op de agenda. Wat kan bijdragen aan deze doorstroom? Op drie groene scholen werd dit onderzocht door KPC-Groep. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Doorstroom in de groene beroepskolom. Vorige week lieten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer […]
Lees verder

Bussemaker wil offensief voor meer bbl-plekken
Een gebundeld bbl-offensief moet werkgevers verleiden om meer leerwerkplekken beschikbaar te stellen. En mbo-scholen moeten meer ruimte krijgen om af te wijken van landelijke regels. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageert op adviezen van de Onderwijsraad ('Vakmanschap voortdurend in beweging') en de SER ('Toekomstgericht beroepsonderwijs'). Beide adviesorganen […]
Lees verder

Mark Rutte aan de tand gevoeld door VICE
De verkiezingscampagne wordt gedomineerd door de items van deze tijd: identiteit, islam, immigratie, zorg en Groningen. Bovendien lijkt de keuze van de premier belangrijker dan de inhoud van de partijprogramma's. Onderwijs, economie en nog wat andere inhoudelijke thema's lijken daarvan de dupe. Tegelijkertijd is hierdoor de aantrekkelijkheid van de campagne voor onderscheiden doelgroepen in het […]
Lees verder

Experiment combinatie bol/bbl aarzelend van start
Onder mbo-scholen is nog niet veel belangstelling voor het experiment 'gecombineerde leerweg bol-bbl'. In het eerste jaar participeerden 189 leerlingen in het experiment. Dat blijkt uit de nulmeting van de evaluatie van het experiment. Bij de gecombineerde leerweg volgen leerlingen in het eerste jaar van hun opleiding een bol-traject (nadruk op leren) en in het […]
Lees verder