Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 6 maart 2017

LECSO: Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs
Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Onlangs is deel 2 verschenen, over de eerste ervaringen met de stelselverandering. Daarin is gekeken naar de beleidsinstrumenten die zijn ingezet om de doelen van passend onderwijs te bereiken. Werken deze instrumenten (al) zoals bedoeld? Waar wel, waar niet, en hoe ko
Lees verder

Informatiebijeenkomst eindtoets sbo en so
Leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) zijn nog niet verplicht om een eindtoets te maken. Het voornemen is om dat met ingang van het schooljaar 2019-2020 te veranderen, want ook deze leerlingen hebben recht op een tweede gegeven naast het schooladvies. Op 22 maart 2017 is er een informatiebijeenkomst over de eindtoets in so en sbo (van 13.30 tot 16.30 uur, in de Domstad Pabo in Utrecht). De informatiebijee
Lees verder