Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 8 maart 2017

LECSO: Special Kunstzone over Speciaal onderwijs

Special Kunstzone over Speciaal onderwijs
Kunstzone, tijdschrift voor Kunst & Cultuur in het onderwijs heeft het eerste nummer van dit jaar speciaal gewijd aan het speciaal onderwijs.
Lees verder

Algemene Ledenvergadering 8 maart
Woensdag 8 maart vond de jaarlijkse ALV van LECSO plaats. Er waren in 21 leden aanwezig. Het jaarverslag 2016 en het activiteitenplan 2017 werden zonder substantiële opmerkingen vastgesteld. Wel werd geconcludeerd dat mede in relatie tot de koers van LECSO voor de komende jaren er mogelijk andere keuzes gemaakt dienen te worden in de activiteiten die worden uitgevoerd. Jan Menting kondigde zijn vertrek als voorzitter aan en stelde tegelijker
Lees verder