Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 9 maart 2017

LECSO: Overleg met VNO-NCW.

Overleg met VNO-NCW.
Samen met de collega’s van het praktijkonderwijs bespreken we met VNO-NCW, een sluitende aanpak van jongeren in een kwetsbare positie “Van school naar werk”.  Het gaat dan om arbeidsroutes tbv alle jongeren die géén startkwalificatie kunnen behalen maar wél arbeidsvermogen hebben. Ook de MBO-raad praat mee over dit onderwerp, er zijn immers veel Entree-leerlingen die zonder startkwalificatie een arbeids
Lees verder

Gedragscode 'Overstap naar MBO'
Met de Wet ”Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs” wil de minister van OCW de overstap voor jongeren naar het mbo verbeteren en de positie van de aankomende mbo-student versterken. Om deze wet in de praktijk te effectueren, hebben PO-raad, VO-raad, MBO-Raad, VNG en Ingrado een gedragscode (Code of Conduct) opgesteld. Hiermee geven zij een intentieverklaring af. Een intentie tot afstemming en samenw
Lees verder