Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 1 maart 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief bij rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs'

Kamerbrief bij rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs'
Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) bij het rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs'.
Lees verder

Kamerbrief betreft nadere reactie op initiatiefnota-Heerema en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt zijn reactie op het initiatiefnota-Heerema en het onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel "Amsterdamse Kinderombudsman hekelt regeloerwoud in mbo"
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Siderius over het artikel "Amsterdamse Kinderombudsman hekelt regeloerwoud in mbo".
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief Reactie op brief 'passend onderwijs dat niet werkt voor circa 10.000 hoogbegaafde kinderen'
Staatssecretaris Dekker (OVW) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamerop de brief van de heer T.G. waarin wordt gesteld dat het passend onderwijs niet werkt voor circa 10.000 hoogbegaafde kinderen.
Lees verder

Kamerbrief inzake reactie op rapport De innovatieve leraar
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin zijn reactie op het rapport 'De innovatieve leraar'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij reactie op de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de de reactie op de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016 naar de Tweede Kamer
Lees verder

Kamerbrief betreft Reactie op Onderwijsraadadvies Vakmanschap voortdurend in beweging en SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs
Minister Bussemaker (OCW) geeft haar reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Vakmanschap voortdurend in beweging' en SER-advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs'.
Lees verder

Kamerbrief over cultuuronderwijs
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden de Kamervragen uit het schriftelijk overleg over de brief over cultuuronderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad 17 februari 2017
Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 17 februari jl. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording kamervragen van Kamerlid Yücel (PvdA) over jonge vrouwen die in deeltijd werken
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Yücel (PvdA) over jonge vrouwen die vaak in deeltijd werken.
Lees verder