Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 7 maart 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording kamervragen van leden Dijkstra en Weyenberg (D66) over jonge vrouwen die deeltijd werken

Beantwoording kamervragen van leden Dijkstra en Weyenberg (D66) over jonge vrouwen die deeltijd werken
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van Kamerleden Dijkstra en Weyenberg (beiden D66) over jonge vrouwen die vaak in deeltijd werken.
Lees verder

Notities OCW over versterking onderhandelingspositie van zelfstandige kunstenaars
De ministeries van OCW, SZW en EZ hebben overlegd met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en verenigingen van werkenden en werk- en opdrachtgevers in de culturele sector. Het overleg ging over versterking van de onderhandelingspositie van zelfstandige kunstenaars.
Lees verder

Kamerbrief over vervolg beleidsreactie arbeidsmarkt cultuur
Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer het vervolg aan van de beleidsreactie arbeidsmarkt cultuur.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over beleidsreactie op BIT-toets Doorontwikkelen BRON
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over de reactie op de toets van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) op het programma Doorontwikkelen BRON. Dit programma richt zich onder meer op de modernisering van gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en het ministerie/DUO.
Lees verder

Kamerbrief over Tweede rapportage Erfgoedinspectie over toezicht op bewerken departementale archiefachterstanden
Minister Bussemaker (OCW) biedt de tweede rapportage van de Erfgoedinspectie over het toezicht op het bewerken van departementale archiefachterstanden aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) biedt de Eerste Kamer een toelichting aan op het wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs.
Lees verder

Reactie op vragen over het inspectierapport Webarchivering bij de centrale overheid van de Erfgoedinspectie
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van enkele fracties over het inspectierapport 'Webarchivering bij de centrale overheid' van de Erfgoedinspectie.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op verslag van het schriftelijk overleg webarchivering bij de centrale overheid van de Erfgoedinspectie
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen in het verslag schriftelijk overleg (VSO) over het inspectierapport 'Webarchivering bij de centrale overheid' van de Erfgoedinspectie.
Lees verder

Kamerbrief met beleidsreactie rapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016"
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen een reactie aan de Tweede Kamer op het inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016" met daarin ook de jaarlijkse voortgang.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de Partijwijzer voor jongeren van de NPO
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van Kamerlid (Klein) over de nieuwe Partijwijzer voor jongeren van de NPO.
Lees verder