Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 6 maart 2017

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!
Lees verder

Hogescholen bundelen hun krachten in deeltijdonderwijs in unieke samenwerking
Lees verder