Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 7 maart 2017

AVS: Meer geschillen over verwijdering van leerlingen

Meer geschillen over verwijdering van leerlingen
In 2016 zijn er evenveel geschillen bij Geschillencommissie Passend onderwijs ingediend als vorig jaar. Maar inhoudelijk verschoof de balans: 78 procent van de geschillen gaat over verwijdering, 22...
Lees verder

Meer leerkrachten in de regio
Schoolbesturen die met een nieuwe aanpak het aantal en de kwaliteit van de toekomstige leraren in de regio willen vergroten, of die met een andere manier van organiseren het tekort aan leraren willen...
Lees verder

Onderzoek naar didactiek van cultuureducatie
Onderwijsprofessionals en onderzoekers kunnen gezamenlijk weer een proposal indienen bij het NRO voor het doen van kortlopend en praktijkgericht onderwijsonderzoek. Didactiek voor andere vakken dan...
Lees verder