Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 9 maart 2017

AVS: 108 scholen aangemeld voor traject Excellente Scholen

108 scholen aangemeld voor traject Excellente Scholen
Voor het traject Excellente Scholen 2017 hebben zich 108 scholen aangemeld. Op dit moment zijn er landelijk 184 Excellente Scholen: 54 scholen ontvingen het predicaat in januari 2017 en 130 scholen...
Lees verder

Kapitein op het IKC
Goede aansturing van een interprofessioneel team is het kompas voor een Integraal Kindcentrum  (IKC) waar een diversiteit aan kinderen zich thuis voelt. Op de bijeenkomst 'Kapitein op het IKC; ...
Lees verder

Iedereen hoort erbij
Met het lespakket 'Iedereen hoort erbij' wil landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs LECSO de sociale acceptatie van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs ondersteunen. LECSO...
Lees verder