Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 2 februari 2017

PO Raad: Vijf vragen aan Anko van Hoepen over klassengrootte

Vijf vragen aan Anko van Hoepen over klassengrootte
De afgelopen week was er opnieuw veel media-aandacht voor de hoge werkdruk en de klassengrootte in het primair onderwijs. De Algemene Onderwijsbond luidde in het Algemeen Dagblad de noodklok naar aanleiding van een eigen onderzoek. Het wetsvoorstel van SP en D66 voor een maximale klassengrootte van...
Lees verder

Kamer zoekt naar manieren om kinderen gelijke kansen te geven
Dat ieder kind in het onderwijs gelijke kansen moet krijgen, daar is de Tweede Kamer het unaniem over eens. Maar over de manier waarop dat kan worden bereikt, daarover verschillen de meningen, zo bleek maandag in een acht uur durend overleg.
Lees verder

Tips voor de medezeggenschap uit het veld
Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is aan de aanwezigen gevraagd om tips te geven voor (G)MR-leden. Dat heeft een aantal goede en praktische suggesties voor zowel leden van de medezeggenschapsraad als directeuren en bestuurders opgeleverd.
Lees verder