Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 1 februari 2017

Mbo today: Instroom mbo’ers in hoger onderwijs groeit weer

Instroom mbo'ers in hoger onderwijs groeit weer
De doorstroom van mbo naar hbo is in 2016 flink gestegen. Het tijdelijke negatieve effect van het leenstelsel lijkt uitgewerkt. Het aantal mbo'ers dat doorstroomt naar het hbo is in 2016 met zo'n 6% gestegen. Daarmee lijkt het tijdelijke effect van de invoering van het nieuwe leenstelsel te zijn uitgewerkt. Na de aankondiging van de […]
Lees verder

Inburgering: om te huilen of om te lachen?
In het publicitaire geweld de afgelopen week rond het vertrek van Ard van der Steur en de brief van Mark Rutte is er maar weinig aandacht geweest voor het rapport van de Rekenkamer over de opbrengsten – of beter gezegd 'niet opbrengsten' – van de Wet Inburgering 2013. Dat er in ieder geval nog enige […]
Lees verder

Webinar over de examinering van keuzedelen
Komende vrijdag houdt het Servicepunt Examinering mbo een webinar over de keuzedelen en de examinering ervan. Het webinar, van 11.00 tot 12.00 uur op internet, geeft antwoord op de belangrijkste vragen die er over dit onderwerp zijn. Keuzedelen zijn een nieuw examenonderdeel en daarmee ook een verantwoordelijkheid voor de examencommissie. Maar zoals bij veel nieuwe […]
Lees verder

Keuzedeel Duits moet werken over de grens stimuleren
Meer aandacht voor het vak Duits moet mbo-leerlingen helpen de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Leerlingen kunnen straks een diploma met het stempel van het Goethe-instituut krijgen. In de grensregio kunnen werknemers hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten als zij over de grens, in Duitsland, inzetbaar zijn. Het goed beheersen van de Duitse […]
Lees verder