Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 1 februari 2017

LECSO: Subsidieregeling Praktijkleren verbreed richting VSO en PRO.

Subsidieregeling Praktijkleren verbreed richting VSO en PRO.
Minister Jet Bussemaker heeft dd 16 januari 2017 aan de Tweede Kamer meegedeeld, dat zij heeft besloten de subsidie regeling Praktijkleren aan te passen. Ze heeft besloten om leerbedrijven, die vanaf het schooljaar 2017 – 2018 leerlingen uit het VSO, PRO en Entree (in VMBO) een stageplaats aanbieden, in aanmerking te brengen voor de subsidieregeling Praktijkleren.  Zij doet dat, omdat de begeleiding op de stageplek van deze doelgroep i
Lees verder

Scholing voor Arbeid
We weten dat een aantal van onze vso-scholen naar tevredenheid gebruik maakt van de SVA-trajecten. Het betreft hier certificerende trajecten in de sectoren techniek, groen, zorg&welzijn en economie onder de naam ‘Scholing voor Arbeid’ (SVA). Alle SVA-opleidingen zijn gebaseerd op de kwalificatiestructuur van het MBO. Deze erkende kwalificatiestructuur wordt door onderwijs (MBO) en bedrijfsleven (SBB) om de twee jaar opgesteld. Het
Lees verder