Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 1 februari 2017

KNAW: Multiculturalisme en criminaliteit

Multiculturalisme en criminaliteit
DEMOS januari 2017 - Multiculturalisme en criminaliteit. DEMOS is een bulletin over bevolking en samenleving en wordt uitgegeven het NIDI-KNAW.
Lees verder

Inreisverbod Verenigde Staten belemmert vrijheid van wetenschapsbeoefening
De KNAW ondersteunt de verklaring die de International Council for Science (ICSU) op 31 januari 2017 uitbracht.: de ICSU roept de regering van de Verenigde Staten op het inreisverbod ongedaan te...
Lees verder